Việt Nam Thực Thi Quy Trình Đấu Thầu Cho Các Nhà Điều Hành Cá Cược Bóng Đá

Việt Nam đang củng cố cam kết đối với một thị trường cá cược được quản lý bằng cách yêu cầu quy trình đấu thầu cho các nhà điều hành cá cược bóng đá quốc tế. Theo một nghị định mới ban hành của chính phủ, bất kỳ tổ chức nào quan tâm đến việc tham gia thị trường này đều phải trải qua một quy trình đấu thầu nghiêm ngặt theo Luật Đấu thầu. Cách tiếp cận này, nhằm đảm bảo tính minh bạch và cạnh tranh, cũng được áp dụng cho các hoạt động cá cược đua ngựa và đua chó.

Nghị định này xây dựng trên quy định năm 2017 đã giới thiệu dự án thí điểm cá cược bóng đá quốc tế, tuy nhiên chưa có công ty nào được ủy quyền bắt đầu hoạt động theo dự án thí điểm này. Để đối phó với thị trường cá cược ngầm đang phát triển, được cho là tạo ra hàng chục tỷ đô la hàng năm, chính phủ đang nhấn mạnh sự cần thiết của các khung quy định chặt chẽ.

Tác động tài chính của thị trường cá cược được quản lý tại Việt Nam là đáng kể. Ví dụ, riêng ngành xổ số đã tạo ra VND 153 nghìn tỷ vào năm 2023, nhấn mạnh lợi ích kinh tế tiềm năng của các hoạt động cờ bạc được quản lý tốt. Bằng cách yêu cầu các nhà điều hành cá cược quốc tế đáp ứng các tiêu chí về vốn và sở hữu cụ thể, và đóng góp một phần doanh thu của họ vào ngân sách nhà nước, Việt Nam nhằm tái tạo thành công này trong lĩnh vực cá cược bóng đá.

Ngoài các yêu cầu về tài chính, nghị định còn quy định rằng các nhà điều hành phải tuân thủ các tiêu chuẩn pháp lý và hoạt động nghiêm ngặt. Điều này bao gồm một khoản đầu tư vốn tối thiểu là VND 1 nghìn tỷ và quy định rằng các nhà đầu tư nước ngoài không được nắm giữ quá 50% cổ phần trong bất kỳ dự án cá cược nào. Hơn nữa, các nhà điều hành phải đóng góp ít nhất 5% doanh thu cá cược của họ vào ngân sách nhà nước, không bao gồm thuế.

Bộ Tài chính cũng đã đề xuất cho phép cá cược vào các giải vô địch bóng đá quốc gia châu Âu và cho phép mua vé cá cược trực tuyến. Những biện pháp này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn để hiện đại hóa và mở rộng khung pháp lý về cá cược tại Việt Nam, cung cấp một môi trường kiểm soát và minh bạch cho cả nhà điều hành và người tiêu dùng.

Cách tiếp cận của Việt Nam phản ánh sự cân bằng cẩn thận giữa việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo trách nhiệm xã hội. Bằng cách thực hiện quy trình đấu thầu nghiêm ngặt và đặt ra các tiêu chuẩn cao cho việc tham gia, chính phủ nhằm thu hút các nhà điều hành uy tín trong khi giảm thiểu rủi ro liên quan đến cờ bạc không được kiểm soát.

Việc Việt Nam yêu cầu quy trình đấu thầu trong lĩnh vực cá cược bóng đá đánh dấu một bước tiến quan trọng hướng tới một ngành công nghiệp cờ bạc được quản lý và minh bạch hơn. Bằng cách đảm bảo rõ ràng về pháp lý và giám sát nghiêm ngặt, chính phủ nhằm tạo ra một môi trường cá cược an toàn và bền vững, mang lại lợi ích cho cả nền kinh tế và phúc lợi công cộng.