Người đánh bạc ẩn danh được kết nối với sự phát triển, có thể được hưởng lợi từ cách tiếp cận kết hợp hơn

Người đánh bạc ẩn danh được kết nối với sự phát triển, có thể được hưởng lợi từ cách tiếp cận kết hợp hơn

Một đánh giá toàn diện đã cho thấy những người tham gia Gamblers Anonymous đặt cược ít thường xuyên hơn, thể hiện sự chuẩn bị tốt hơn cho sự thay đổi và khả năng đối phó được nâng cao, tuy...
read more